محصولات فاسا

رسا (رسانه سرآمد ایرانیان)

رسا اولین برنامک مدیریت پیام رسان است که به صورت رایگان...

سامانه بلیت فروشی Ticketing

سامانه بلیط فروشی Ticketing: این محصول حاصل تجربه شرکت فاسا در...

باشگاه هواداران

این محصول شامل دو بخش عضویت سازمانی و باشگاه هواداری است:...

سامانه بلیط فروشی، کسر بلیط، شارژ اعتبار، کسرشارژ و اعتبار، خرید ریالی بر روی POS

سامانه بلیط فروشی، کسر بلیط، شارژ اعتبار، کسرشارژ و اعتبار،...