این سامانه جهت ارائه خدمات عضویت و بلیت‌فروشی به فدراسیون والیبال در سال ۹۳ راه‌اندازی شده است و تاکنون بلیت‌فروشی سه لیگ جهانی بر روی آن با بهترین کیفیت و سرعت انجام شده است.

سپس در سال‌های متوالی این موضوع تکرار شد و رضایت کارفرما و کاربران را در پی داشت.

در لیگ‌های جهانی سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و در لیگ ملت‌های والیبال سال ۲۰۱۸ از این سامانه برای بلیت‌فروشی استفاده شده است.