انارستان یک تجمیع‌کننده‌ی خدمات در حوزه‌ی دانش‌آموزی است. در انارستان خدمات دهندگان انواع خدمات خود را در بسترهای متنوع به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ارائه می‌کنند.

فاسا در این پروژه‌ی بزرگ مسؤلیت انجام بخش مهمی از کار را به عهده داشت.
پیاده‌سازی و پشتیبانی از بستر احراز هویت مرکزی انارستان توسط فاسا انجام شده است.

در انارستان هر کاربر یک پروفایل واحد و متمرکز دارد که همه‌ی خدمت‌دهندگان می‌توانند با اجازه‌ی کاربر از این اطلاعات استفاده کنند و کاربر به راحتی با داشتن یک حساب کاربری در انارستان، عملا می‌تواند از کلیه‌ی خدمات متنوع انارستان با یک حساب کاربری بهره‌مند‌ شود.