سامانه بلیت فروشی کنسرت می رسی در بهمن ماه سال ۹۴ جهت فروش بلیت‌های سی و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر راه‌اندازی شد و نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان بلیت‌فروشی جشنواره موسیقی بر روی آن انجام شد. در می رسی نقشه سالن ها به صورت سه بعدی و انتخاب صندلی و نمایش زاویه دید بسیار جذاب نمایش داده می شود.
در این سیستم علاوه بر کنسرت انواع نمایش، جشنواره و همایش قابل فروش است و صفحه‌های ویژه‌ای برای هنرمندان و سالن ها وجود دارد.