اساس کار سامانه تحلیل مسابقات فوتبال، بر پایه فناوری Image Processing (پردازش تصویر) می‌باشد که با استفاده از تصاویر ضبط شده از کل زمین و پس از اصلاح کردن فیلم‌های موجود به یک Data یکپارچه از کل زمین و بازیکنان رسیده و بصورت لحظه‌ای مکان و حرکت تمامی متحرک‌های موجود در فیلم ضبط شده را ثبت کرده و به تبع آنDataهای لازم را استخراج می‌کند.

یکی از خروجی های سامانه تحلیل، یک واسط کاربر با در نظر گرفتن اصول مهندسی نرم‌افزار است به گونه‌ای که امکان مقایسه یک بازیکن با سایر بازیکنان داخل زمین و یا مقایسه عملکرد تیمی را توسط امکانات مختلف فراهم می‌کند. این گزارشات شامل انواع گزارشات و انیمیشن در قالبهای مختلف است که به راحتی توسط کاربر قابل استفاده هستند. در ادامه بخش از امکانات و قابلیتهای این سامانه بیان شده است:
• امکان مشاهده روند بازیکنان توسط مربیان و کادر فنی
• امکان مقایسه و آنالیز عملکرد بازیکنان و تیم
• امکان تحلیل همزمان دو تیم
• تهیه گزارشات آماری، نموداری و گرافیکی
• ایجاد پایگاه اطلاعات جامع از تحلیل بازی‌ها و بازیکنان در مراحل بعدی
• امکان تعریف شاخص‌های جدید بصورت دوره‏ای
• کمک به تصمیم‌سازی مربیان و کادر فنی جهت مسابقات
• ابزاری جهت تسهیل تعیین دقیق‌تر دستمزد بازیکنان بر اساس میزان کارایی
• سنجش دقیق تیم‌ها و بازیکنان براساس معیارهای فنی قابل سنجش
• ایجاد کارنامه برای هر بازیکن در هر بازی، در طول یک سال یا یک فصل
• تحلیل عملکرد فردی هر بازیکن مثل سرعت دویدن، تعداد پاس‌های صحیح و مسافت طی شده
• استخراج نمودار مقایسه‌ای ادواری برای باشگاه‌ها در طول دوره‌های زمانی مختلف