طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمندآکادمی فوتبال ایران در راستای مکانیزه نمودن مراحل مربوط به ثبت‌نام و عضویت دست‌اندرکاران حوزه مدارس فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی، مورخ آذرماه 1392 با هدف تسریع در زمان، کاهش هزینه و خطاهای انسانی صورت پذیرفته است.
در اين سامانه فوتبال آموزان مي‌توانند ثبت‌نام نموده و با دريافت نام كاربري و رمز عبور، به صورت 24 ساعته و در هر مكاني، اطلاعات عضویت‌‌شان را ثبت نمایند. گفتنی است پس از طی مراحل ثبت‌نام و تایید سامانه و درخواست کارت توسط کاربر، برای هر یک از اعضایی که درخواست کارت داده اند، کارت عضویت صادر می‌گردد.
کارکردهای اصلی سامانه به شرح ذیل است:

مدیریت کاربران
مدیریت مدرسه
مدیریت سیاستهای حق عضویت و اطلاع رسانی اتوماتیک در مورد شمول حق عضویت هر کاربر حقیقی و حقوقی
پرداخت آنلاین حق عضویت
مدیریت مطالب عمومی
مدیریت گزارشات
مدیریت چرخه کامل درخواست تا تحویل کارت هوشند
ارزیابی مدارس فوتبال