سامانه بلیط فروشی Ticketing: این محصول حاصل تجربه شرکت فاسا در بزرگترین پروژه های بلیط فروشی کشور است. کلیه نهادها، سازمانها، شرکتها و اماکن می توانند انواع بلیط فروشی خود را بر روی این سامانه به سهولت انجام دهند. کل چرخه بلیط فروشی از ثبت نام، عضویت، خرید ، کنترل تردد و … در این سامانه متناسب با کسب و کارهای مختلف به صورت منحصر به فرد پوشش داده شده است.
انواع بلیط فروشی که در این محصول قابل انجام است:
بلیط فروشی ورزشی از قبیل استخر، باشگاه بدنسازی و…
بلیط فروش سینما
بلیط فروشی کنسرت
بلیط فروشی همایش و جشنواره
و ….