طراحی و پیاده سازی پلتفرم آنلاین ویدئویی شرکت خلاق برهان شامل ماژولهای متعدد از قبیل OVP, LIVE, CDN, DNS, OSS, BSS,… در شهریور ماه 96 به اتمام رسید.

کیومری ارائه کننده سرویسهای مختلف ویدئویی به ارائه دهندگان محتوای چند رسانه ای، ارائه دهندگان سرویسهای تلویزیون تعاملی و کاربران نهایی است.