سامانه بلیط فروشی، کسر بلیط، شارژ اعتبار، کسرشارژ و اعتبار، خرید ریالی بر روی POS از محصولات شرکت فاسا می باشد که جهت استفاده سازمانها و شرکتها و اماکن اداری، ورزشی قابلیت سرویس دهی دارد